#1 2019-04-03 18:41:47

ondrejpatrovic
Endora uživatel
Registrován: 1970-01-01
Příspěvky: 6

Stránkování - PHP & Jquery

Zdravím, už nějakou dobu si vrtám hlavu s tím, jak na svou stránku zakomponovat stránkování bez toho, abych musel kód nějak kompletně přepracovat.

Na straně serveru probíhá toto:

<?php
session_start();
 
header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8-czech');[/ins]

  $dbhost = 'innodb.endora.cz:3306';
  $dbuser = 'ondrejpatrovic';
  $dbpass = '***********';
  
  $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  mysqli_set_charset($conn, "utf8");
  $conn->query("set character_set_results `UTF-8`"); 
  if(! $conn ) {
   die('Could not connect: ' . mysql_error());
  }

  $requested_page = isset($_GET['page']) ? intval($_GET['page']) : 1;

  $start_from = ($page - 1)*$pocet;

 
  switch ($_POST['cislo']) {
  	case 1:
  		$sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
   GROUP BY r.nazev
		ORDER BY RAND()';
  		break;

  	case 2:
  		$sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, r.cas_od, r.obrazek AS obrazek,COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
  		WHERE r.cas_od<CURDATE() + INTERVAL 3 MONTH AND r.cas_od>=CURDATE()
   GROUP BY r.nazev
  	ORDER BY r.cas_od ASC
      ';
  		break;
  	case 3:
  		$sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, r.cas_do, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
  		where r.cas_do
   GROUP BY r.nazev
     ORDER BY r.cas_do DESC';
  		break;

   case 4:
     $sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, r.typ AS typ, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
   
     WHERE r.typ=1
       GROUP BY r.nazev
     ';

     break;

   case 5:
     $sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, r.typ AS typ, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
   
     WHERE r.typ=2
       GROUP BY r.nazev';
     break; 

    case 6:
     $sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)    
     WHERE r.typ=3
       GROUP BY r.nazev';
     break;

    case 7:
     $sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
     WHERE r.typ=4
       GROUP BY r.nazev';
     break;

    case 8:
     $sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
     WHERE r.typ=5
       GROUP BY r.nazev';
     break;

   case 9:
     $sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
     WHERE r.typ=6
       GROUP BY r.nazev';
     break;

     case 10:
     $sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
    GROUP BY r.nazev
  		ORDER BY round(hodnoceni,3) DESC';
     break;

     case 11:
     $sql = 'SELECT DISTINCT r.id_event AS ID, r.nazev AS nazev, COALESCE(ROUND(AVG(eh.hodnoceni),2),"0") as hodnoceni, r.obrazek AS obrazek, r.popis AS popis FROM eventy r LEFT JOIN eventy_hodnoceni eh ON (eh.e_vent = r.id_event)
   GROUP BY r.nazev
   ORDER BY r.id_event DESC';
     break;     
  }

  mysqli_select_db($conn, 'ticketshop');
  $result = mysqli_query($conn, $sql);
  
  if(! $result ) {
   die('Could not get data: ' . mysqli_error($conn));
  }
  $rows = array();
	while( $r = mysqli_fetch_object($result)){ 
   $rows[] = $r;
}
echo json_encode($rows);
?>

O následné zpracování v Jquery se pak stará tato funkce:

function sort(cislo){

 	console.log("sort");
	$(".list-group-item").css( "background-color", "white" );
		$("#"+cislo).css( "background-color", "#66D6EC" );
	

		$.post("Eventy_Sorty.php",{cislo: cislo},function(vysledek){
		//	console.log(vysledek);
			vysledek2=JSON.parse(vysledek);
			console.log(vysledek2);
		//	console.log(vysledek2[0].nazev);
		//	console.log(vysledek2[0].hodnoceni);
						$("#vklad").html("");
						if (vysledek2.length==0) {
							$("#vklad").html("");
							$("#vklad").append("NENALEZENY ŽÁDNÉ VÝSLEDKY");
						}
						else {
			for(var m=0;m<vysledek2.length;m++){
					//		var popis= vysledek2[m].popis.slice(0,40) + "...";
			$("#vklad").append(""
			+"<div class='col-sm-3 col-lg-3 col-md-3'>"
            +"<div class='thumbnail'>"
              +"<img class='img-responsive' src='"+vysledek2[m].obrazek+"' alt=''>"
              +"<div class='caption'>"
                +"<h4 align='center'><a href='Detail_Eventu.php?IDR="+vysledek2[m].ID+"' onclick=' ("+vysledek2[m].ID+")'>"+vysledek2[m].nazev+"</a>"
                +"</h4>"
                +"<p align='center' id='Hodnoceni'><b>INDEX OČEKÁVÁNÍ: "+vysledek2[m].hodnoceni+"/10</b></p>"
               // +"<p align='center'>"+popis+"</p>"
                +"</div>"
          +"</div>"

			);
		/*	 if(vysledek2[m].hodnoceni==null){
    $("#Hodnoceni").html("<b>BEZ INDEXU OČEKÁNÍ</b>");
   }
   else{
    $("#Hodnoceni").html("<b>INDEX OČEKÁVÁNÍ: "+vysledek2[m].hodnoceni+"/10</b>");
   } */
		}
		}
		});
	}

(i) jsou v kulatých závorkách jen zde, jinak v kódu mám samozřejmě hranaté.
Budu rád za jakékoli připomínky a nápady, za než již předem děkuji.

Upravil ondrejpatrovic (2019-04-03 18:45:53)

Offline

Zápatí

Založeno na FluxBB | CZ a SK