#1 2012-01-08 23:43:30

serak
Člen
Registrován: 2011-12-17
Příspěvky: 8

Re: Reklama víckrát při použití loadmodul

Dobrý den,
mám udělanou frontpage, obsahující čtyři články. Frontpage má v patičce reklamu. V jednom z článků je pomocí loadmodul dotáhnutý PHP Kalendář. Vše je při prvním načtení v pořádku, ale v okamžiku, kdy v tom kalendáři změním měsíc a kalendář se aktualizuje, objeví se mi nad ním reklama. Mohli by jste mi prosím poradit, jak se toho zbavit?

Offline

#2 2012-01-08 23:50:26

kksmirice
Endora rádce
Místo: Vrchovnice
Registrován: 2011-11-20
Příspěvky: 6,023
Web

Re: Reklama víckrát při použití loadmodul

U kalendáře reklamu zakázat, skrýt.


1. Murphyho zákon:
Na počátku nebylo nic. I to se pokazilo!

stránky: CMS test
kontakt - instalace systémů, MySQL, FTP přístup, ...
Instalační balíky vybraných CSM

Problémy spojené s provozem služeb Endora, řešte na tomto fóru.

Offline

#3 2012-01-10 00:15:46

serak
Člen
Registrován: 2011-12-17
Příspěvky: 8

Re: Reklama víckrát při použití loadmodul

No není to sice úplně odpověď jak jsem si představoval, ale aspoň mě to donutilo se samostudiem přiučit něco málo o  skladbě modulů a component, takže se mi na několikátý pokus podařilo umístit skrytí reklamy na správné místo.
Takže díky  wink

Pro případ, že by někdo chtěl použít zajímavý free modul  pQCE Calendar a bojoval s reklamou jako já tak:
1. skrytí reklamy (pozor ale na neporušení podmínek FREE hostingu)
     <!-- <endora> -->

2. umístění <!-- <endora> --> do souboru pqce.php v adresáři components/com_pqce
     echo "<!-- <endora> -->";

Offline

#4 2012-01-10 10:01:41

kksmirice
Endora rádce
Místo: Vrchovnice
Registrován: 2011-11-20
Příspěvky: 6,023
Web

Re: Reklama víckrát při použití loadmodul

IMHO odpovídat na dotazy není to samé jako to za někoho udělat.
Pokud se někdo chce něco naučit a porozumět alespoň základním věcem, pak také musí vynaložit trochu úsilí. Radost pak má takový uživatel z výsledku "své" práce.
Pokud se ale někomu nechce toto úsilí věnovat, velice vřele mu doporučuji, aby si sáhl hluboce do své kapsy a raději zaplatit někomu kdo to udělá.

Závěr.
Mé první odpovědi (záleží také na dotazu) jsou v duchu první části příspěvku.

To, že mé tvrzení funguje, dokládá serak svým příspěvkem a já mu gratuluji a tleskám.

EDIT:
<!-- <endora> -->
lze také nahradit i takto:
<div style="display:none;"><endora></div>

vybrat si můžete dle svého uvážení


1. Murphyho zákon:
Na počátku nebylo nic. I to se pokazilo!

stránky: CMS test
kontakt - instalace systémů, MySQL, FTP přístup, ...
Instalační balíky vybraných CSM

Problémy spojené s provozem služeb Endora, řešte na tomto fóru.

Offline

#5 2012-01-18 19:17:14

mirco
Endora uživatel
Registrován: 2011-04-23
Příspěvky: 28

Re: Reklama víckrát při použití loadmodul

Pozor, že v reklamě občas bývají vložené i komentáře, takže ta varianta se zakomentovaným tagem endora nebude fungovat (resp. schová se jenom kód do prvního -->, ale minimálně ještě jedno ukončovací --> zůstane zobrazené). Varianta s display:none je jistější.

Offline

#6 2012-08-30 21:34:25

mcadmin
Člen
Registrován: 2010-01-26
Příspěvky: 5

Re: Reklama víckrát při použití loadmodul

Ahoj. Mám vážný problém. Potřebuji se zbavit v jednom PHP skriptu reklamy, jelikož ten PHP skript slouží k nahrávání obrázků jako modul a jaksi mi s tou reklamou vyhazuje samé string ERROR.....

Prosím, poraďte. Mnohokrát děkuji!

// TOTO JE PHP KÓD, VE KTERÉM POTŘEBUJI ZAKÁZAT <ENDORA> REKLAMU:

<?php
class ControllerCommonFileManager extends Controller {
	private $error = array();
	
	

	
	public function index() {
		$this->load->language('common/filemanager');
		
		$this->data['title'] = $this->language->get('heading_title');
		
		if (isset($this->request->server['HTTPS']) && (($this->request->server['HTTPS'] == 'on') || ($this->request->server['HTTPS'] == '1'))) {
			$this->data['base'] = HTTPS_SERVER;
		} else {
			$this->data['base'] = HTTP_SERVER;
		}
		
		$this->data['entry_folder'] = $this->language->get('entry_folder');
		$this->data['entry_move'] = $this->language->get('entry_move');
		$this->data['entry_copy'] = $this->language->get('entry_copy');
		$this->data['entry_rename'] = $this->language->get('entry_rename');
		
		$this->data['button_folder'] = $this->language->get('button_folder');
		$this->data['button_delete'] = $this->language->get('button_delete');
		$this->data['button_move'] = $this->language->get('button_move');
		$this->data['button_copy'] = $this->language->get('button_copy');
		$this->data['button_rename'] = $this->language->get('button_rename');
		$this->data['button_upload'] = $this->language->get('button_upload');
		$this->data['button_refresh'] = $this->language->get('button_refresh');
		$this->data['button_refresh'] = $this->language->get('button_refresh'); 
		$this->data['button_submit'] = $this->language->get('button_submit'); 
		
		$this->data['error_select'] = $this->language->get('error_select');
		$this->data['error_directory'] = $this->language->get('error_directory');
		
		$this->data['token'] = $this->session->data['token'];
		
		$this->data['directory'] = HTTP_IMAGE . 'data/';
		
		if (isset($this->request->get['field'])) {
			$this->data['field'] = $this->request->get['field'];
		} else {
			$this->data['field'] = '';
		}
		
		if (isset($this->request->get['CKEditorFuncNum'])) {
			$this->data['fckeditor'] = $this->request->get['CKEditorFuncNum'];
		} else {
			$this->data['fckeditor'] = false;
		}
		
		$this->template = 'common/filemanager.tpl';
		
		$this->response->setOutput($this->render());
	}	
	
	public function image() {
		$this->load->model('tool/image');
		
		if (isset($this->request->get['image'])) {
			$this->response->setOutput($this->model_tool_image->resize(html_entity_decode($this->request->get['image'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'), 100, 100));
		}
	}
	
	public function directory() {	
		$json = array();
  

		
		if (isset($this->request->post['directory'])) {
			$directories = glob(rtrim(DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', $this->request->post['directory']), '/') . '/*', GLOB_ONLYDIR); 
			
			if ($directories) {
				$i = 0;
			
				foreach ($directories as $directory) {
					$json[$i]['data'] = basename($directory);
					$json[$i]['attributes']['directory'] = utf8_substr($directory, strlen(DIR_IMAGE . 'data/'));
					
					$children = glob(rtrim($directory, '/') . '/*', GLOB_ONLYDIR);
					
					if ($children) {
						$json[$i]['children'] = ' ';
					}
					
					$i++;
				}
			}		
		}
		
		$this->response->setOutput(json_encode($json));		
	}
	
	public function files() {
		$json = array();
		
		if (!empty($this->request->post['directory'])) {
			$directory = DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', $this->request->post['directory']);
		} else {
			$directory = DIR_IMAGE . 'data/';
		}
		
		$allowed = array(
			'.jpg',
			'.jpeg',
			'.png',
			'.gif'
		);
		
		$files = glob(rtrim($directory, '/') . '/*');
		
		if ($files) {
			foreach ($files as $file) {
				if (is_file($file)) {
					$ext = strrchr($file, '.');
				} else {
					$ext = '';
				}	
				
				if (in_array(strtolower($ext), $allowed)) {
					$size = filesize($file);
		
					$i = 0;
		
					$suffix = array(
						'B',
						'KB',
						'MB',
						'GB',
						'TB',
						'PB',
						'EB',
						'ZB',
						'YB'
					);
		
					while (($size / 1024) > 1) {
						$size = $size / 1024;
						$i++;
					}
						
					$json[] = array(
						'filename' => basename($file),
						'file'   => utf8_substr($file, strlen(DIR_IMAGE . 'data/')),
						'size'   => round(utf8_substr($size, 0, strpos($size, '.') + 4), 2) . $suffix[$i]
					);
				}
			}
		}
		
		$this->response->setOutput(json_encode($json));	
	}	
	
	public function create() {
		$this->load->language('common/filemanager');
				
		$json = array();
		
		if (isset($this->request->post['directory'])) {
			if (isset($this->request->post['name']) || $this->request->post['name']) {
				$directory = rtrim(DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', $this->request->post['directory']), '/');							  
				
				if (!is_dir($directory)) {
					$json['error'] = $this->language->get('error_directory');
				}
				
				if (file_exists($directory . '/' . str_replace('../', '', $this->request->post['name']))) {
					$json['error'] = $this->language->get('error_exists');
				}
			} else {
				$json['error'] = $this->language->get('error_name');
			}
		} else {
			$json['error'] = $this->language->get('error_directory');
		}
		
		if (!$this->user->hasPermission('modify', 'common/filemanager')) {
   		$json['error'] = $this->language->get('error_permission'); 
  	}
		
		if (!isset($json['error'])) {	
			mkdir($directory . '/' . str_replace('../', '', $this->request->post['name']), 0777);
			
			$json['success'] = $this->language->get('text_create');
		}	
		
		$this->response->setOutput(json_encode($json));
	}
	
	public function delete() {
		$this->load->language('common/filemanager');
		
		$json = array();
		
		if (isset($this->request->post['path'])) {
			$path = rtrim(DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', html_entity_decode($this->request->post['path'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')), '/');
			 
			if (!file_exists($path)) {
				$json['error'] = $this->language->get('error_select');
			}
			
			if ($path == rtrim(DIR_IMAGE . 'data/', '/')) {
				$json['error'] = $this->language->get('error_delete');
			}
		} else {
			$json['error'] = $this->language->get('error_select');
		}
		
		if (!$this->user->hasPermission('modify', 'common/filemanager')) {
   		$json['error'] = $this->language->get('error_permission'); 
  	}
		
		if (!isset($json['error'])) {
			if (is_file($path)) {
				unlink($path);
			} elseif (is_dir($path)) {
				$this->recursiveDelete($path);
			}
			
			$json['success'] = $this->language->get('text_delete');
		}				
		
		$this->response->setOutput(json_encode($json));
	}	protected function recursiveDelete($directory) {
		if (is_dir($directory)) {
			$handle = opendir($directory);
		}
		
		if (!$handle) {
			return false;
		}
		
		while (false !== ($file = readdir($handle))) {
			if ($file != '.' && $file != '..') {
				if (!is_dir($directory . '/' . $file)) {
					unlink($directory . '/' . $file);
				} else {
					$this->recursiveDelete($directory . '/' . $file);
				}
			}
		}
		
		closedir($handle);
		
		rmdir($directory);
		
		return true;
	}

	public function move() {
		$this->load->language('common/filemanager');
		
		$json = array();
		
		if (isset($this->request->post['from']) && isset($this->request->post['to'])) {
			$from = rtrim(DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', html_entity_decode($this->request->post['from'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')), '/');
			
			if (!file_exists($from)) {
				$json['error'] = $this->language->get('error_missing');
			}
			
			if ($from == DIR_IMAGE . 'data') {
				$json['error'] = $this->language->get('error_default');
			}
			
			$to = rtrim(DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', html_entity_decode($this->request->post['to'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')), '/');

			if (!file_exists($to)) {
				$json['error'] = $this->language->get('error_move');
			}	
			
			if (file_exists($to . '/' . basename($from))) {
				$json['error'] = $this->language->get('error_exists');
			}
		} else {
			$json['error'] = $this->language->get('error_directory');
		}
		
		if (!$this->user->hasPermission('modify', 'common/filemanager')) {
   		$json['error'] = $this->language->get('error_permission'); 
  	}
		
		if (!isset($json['error'])) {
			rename($from, $to . '/' . basename($from));
			
			$json['success'] = $this->language->get('text_move');
		}
		
		$this->response->setOutput(json_encode($json));
	}	
	
	public function copy() {
		$this->load->language('common/filemanager');
		
		$json = array();
		
		if (isset($this->request->post['path']) && isset($this->request->post['name'])) {
			if ((utf8_strlen($this->request->post['name']) < 3) || (utf8_strlen($this->request->post['name']) > 255)) {
				$json['error'] = $this->language->get('error_filename');
			}
				
			$old_name = rtrim(DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', html_entity_decode($this->request->post['path'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')), '/');
			
			if (!file_exists($old_name) || $old_name == DIR_IMAGE . 'data') {
				$json['error'] = $this->language->get('error_copy');
			}
			
			if (is_file($old_name)) {
				$ext = strrchr($old_name, '.');
			} else {
				$ext = '';
			}		
			
			$new_name = dirname($old_name) . '/' . str_replace('../', '', html_entity_decode($this->request->post['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . $ext);
																			  
			if (file_exists($new_name)) {
				$json['error'] = $this->language->get('error_exists');
			}			
		} else {
			$json['error'] = $this->language->get('error_select');
		}
		
		if (!$this->user->hasPermission('modify', 'common/filemanager')) {
   		$json['error'] = $this->language->get('error_permission'); 
  	}	
		
		if (!isset($json['error'])) {
			if (is_file($old_name)) {
				copy($old_name, $new_name);
			} else {
				$this->recursiveCopy($old_name, $new_name);
			}
			
			$json['success'] = $this->language->get('text_copy');
		}
		
		$this->response->setOutput(json_encode($json));	
	}

	function recursiveCopy($source, $destination) { 
		$directory = opendir($source); 
		
		@mkdir($destination); 
		
		while (false !== ($file = readdir($directory))) {
			if (($file != '.') && ($file != '..')) { 
				if (is_dir($source . '/' . $file)) { 
					$this->recursiveCopy($source . '/' . $file, $destination . '/' . $file); 
				} else { 
					copy($source . '/' . $file, $destination . '/' . $file); 
				} 
			} 
		} 
		
		closedir($directory); 
	} 

	public function folders() {
		$this->response->setOutput($this->recursiveFolders(DIR_IMAGE . 'data/'));	
	}
	
	protected function recursiveFolders($directory) {
		$output = '';
		
		$output .= '<option value="' . utf8_substr($directory, strlen(DIR_IMAGE . 'data/')) . '">' . utf8_substr($directory, strlen(DIR_IMAGE . 'data/')) . '</option>';
		
		$directories = glob(rtrim(str_replace('../', '', $directory), '/') . '/*', GLOB_ONLYDIR);
		
		foreach ($directories as $directory) {
			$output .= $this->recursiveFolders($directory);
		}
		
		return $output;
	}

	public function rename() {
		$this->load->language('common/filemanager');
		
		$json = array();
		
		if (isset($this->request->post['path']) && isset($this->request->post['name'])) {
			if ((utf8_strlen($this->request->post['name']) < 3) || (utf8_strlen($this->request->post['name']) > 255)) {
				$json['error'] = $this->language->get('error_filename');
			}
				
			$old_name = rtrim(DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', html_entity_decode($this->request->post['path'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')), '/');
			
			if (!file_exists($old_name) || $old_name == DIR_IMAGE . 'data') {
				$json['error'] = $this->language->get('error_rename');
			}
			
			if (is_file($old_name)) {
				$ext = strrchr($old_name, '.');
			} else {
				$ext = '';
			}		
			
			$new_name = dirname($old_name) . '/' . str_replace('../', '', html_entity_decode($this->request->post['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . $ext);
																			  
			if (file_exists($new_name)) {
				$json['error'] = $this->language->get('error_exists');
			}			
		}
		
		if (!$this->user->hasPermission('modify', 'common/filemanager')) {
   		$json['error'] = $this->language->get('error_permission'); 
  	}
		
		if (!isset($json['error'])) {
			rename($old_name, $new_name);
			
			$json['success'] = $this->language->get('text_rename');
		}
		
		$this->response->setOutput(json_encode($json));
	}
	
	public function upload() {
		$this->load->language('common/filemanager');
		
		$json = array();
		
		if (isset($this->request->post['directory'])) {
			if (isset($this->request->files['image']) && $this->request->files['image']['tmp_name']) {
				$filename = basename(html_entity_decode($this->request->files['image']['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'));
				
				if ((strlen($filename) < 3) || (strlen($filename) > 255)) {
					$json['error'] = $this->language->get('error_filename');
				}
					
				$directory = rtrim(DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', $this->request->post['directory']), '/');
				
				if (!is_dir($directory)) {
					$json['error'] = $this->language->get('error_directory');
				}
				
				if ($this->request->files['image']['size'] > 300000) {
					$json['error'] = $this->language->get('error_file_size');
				}
				
				$allowed = array(
					'image/jpeg',
					'image/pjpeg',
					'image/png',
					'image/x-png',
					'image/gif',
					'application/x-shockwave-flash'
				);
						
				if (!in_array($this->request->files['image']['type'], $allowed)) {
					$json['error'] = $this->language->get('error_file_type');
				}
				
				$allowed = array(
					'.jpg',
					'.jpeg',
					'.gif',
					'.png',
					'.flv'
				);
						
				if (!in_array(strtolower(strrchr($filename, '.')), $allowed)) {
					$json['error'] = $this->language->get('error_file_type');
				}

				if ($this->request->files['image']['error'] != UPLOAD_ERR_OK) {
					$json['error'] = 'error_upload_' . $this->request->files['image']['error'];
				}			
			} else {
				$json['error'] = $this->language->get('error_file');
			}
		} else {
			$json['error'] = $this->language->get('error_directory');
		}
		
		if (!$this->user->hasPermission('modify', 'common/filemanager')) {
   		$json['error'] = $this->language->get('error_permission'); 
  	}
		
		if (!isset($json['error'])) {	
			if (@move_uploaded_file($this->request->files['image']['tmp_name'], $directory . '/' . $filename)) {		
				$json['success'] = $this->language->get('text_uploaded');
			} else {
				$json['error'] = $this->language->get('error_uploaded');
			}
		}
		
		$this->response->setOutput(json_encode($json));
	}
	
/*
*********************************************
* ImageManager+ for Opencart        *
* 										  *
* KayLohn 2012 kaylohn @ gmail . com    *
* 										  *
*********************************************
*	For Version : 1.5.2.1
*/
//plupload code
public function multi() {
		// HTTP headers for no cache etc
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/plain");

// Settings
//$targetDir = ini_get("upload_tmp_dir") . DIRECTORY_SEPARATOR . "plupload";

//$targetDir = '../image/data/';
$targetDir = rtrim(DIR_IMAGE . 'data/' . str_replace('../', '', $this->request->get['directory']), '/');

//$cleanupTargetDir = false; // Remove old files
//$maxFileAge = 60 * 60; // Temp file age in seconds

// 5 minutes execution time
@set_time_limit(5 * 60);

// Uncomment this one to fake upload time
// usleep(5000);

// Get parameters
$chunk = isset($_REQUEST["chunk"]) ? $_REQUEST["chunk"] : 0;
$chunks = isset($_REQUEST["chunks"]) ? $_REQUEST["chunks"] : 0;
$fileName = isset($_REQUEST["name"]) ? $_REQUEST["name"] : '';

// Clean the fileName for security reasons
$fileName = preg_replace('/[^\w\._]+/', '', $fileName);

// Make sure the fileName is unique but only if chunking is disabled
if ($chunks < 2 && file_exists($targetDir . DIRECTORY_SEPARATOR . $fileName)) {
	$ext = strrpos($fileName, '.');
	$fileName_a = substr($fileName, 0, $ext);
	$fileName_b = substr($fileName, $ext);

	$count = 1;
	while (file_exists($targetDir . DIRECTORY_SEPARATOR . $fileName_a . '_' . $count . $fileName_b))
		$count++;

	$fileName = $fileName_a . '_' . $count . $fileName_b;
}

// Create target dir
if (!file_exists($targetDir))
	@mkdir($targetDir);

// Remove old temp files
/* this doesn't really work by now
	
if (is_dir($targetDir) && ($dir = opendir($targetDir))) {
	while (($file = readdir($dir)) !== false) {
		$filePath = $targetDir . DIRECTORY_SEPARATOR . $file;

		// Remove temp files if they are older than the max age
		if (preg_match('/\\.tmp$/', $file) && (filemtime($filePath) < time() - $maxFileAge))
			@unlink($filePath);
	}

	closedir($dir);
} else
	die('{"jsonrpc" : "2.0", "error" : {"code": 100, "message": "Failed to open temp directory."}, "id" : "id"}');
*/

// Look for the content type header
if (isset($_SERVER["HTTP_CONTENT_TYPE"]))
	$contentType = $_SERVER["HTTP_CONTENT_TYPE"];

if (isset($_SERVER["CONTENT_TYPE"]))
	$contentType = $_SERVER["CONTENT_TYPE"];

// Handle non multipart uploads older WebKit versions didn't support multipart in HTML5
if (strpos($contentType, "multipart") !== false) {
	if (isset($_FILES['file']['tmp_name']) && is_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'])) {
		// Open temp file
		$out = fopen($targetDir . DIRECTORY_SEPARATOR . $fileName, $chunk == 0 ? "wb" : "ab");
		if ($out) {
			// Read binary input stream and append it to temp file
			$in = fopen($_FILES['file']['tmp_name'], "rb");

			if ($in) {
				while ($buff = fread($in, 4096))
					fwrite($out, $buff);
			} else
				die('{"jsonrpc" : "2.0", "error" : {"code": 101, "message": "Failed to open input stream."}, "id" : "id"}');
			fclose($in);
			fclose($out);
			@unlink($_FILES['file']['tmp_name']);
		} else
			die('{"jsonrpc" : "2.0", "error" : {"code": 102, "message": "Failed to open output stream."}, "id" : "id"}');
	} else
		die('{"jsonrpc" : "2.0", "error" : {"code": 103, "message": "Failed to move uploaded file."}, "id" : "id"}');
} else {
	// Open temp file
	$out = fopen($targetDir . DIRECTORY_SEPARATOR . $fileName, $chunk == 0 ? "wb" : "ab");
	if ($out) {
		// Read binary input stream and append it to temp file
		$in = fopen("php://input", "rb");

		if ($in) {
			while ($buff = fread($in, 4096))
				fwrite($out, $buff);
		} else
			die('{"jsonrpc" : "2.0", "error" : {"code": 101, "message": "Failed to open input stream."}, "id" : "id"}');

		fclose($in);
		fclose($out);
	} else
		die('{"jsonrpc" : "2.0", "error" : {"code": 102, "message": "Failed to open output stream."}, "id" : "id"}');
}

// Return JSON-RPC response
die('{"jsonrpc" : "2.0", "result" : null, "id" : "id"}');

		
	}	
} 
?>

Offline

#7 2012-08-31 15:40:34

JF
Endora rádce
Místo: ....nice u Plzně
Registrován: 2010-06-22
Příspěvky: 11,575

Re: Reklama víckrát při použití loadmodul

Reklamu zamaskujte, bolo to tu riešené už tisícky krát


Ján Fačkovec - Endora.cz by Webglobe
Email, Web, Webadmin, Webmail, Nápověda, Ceník

Offline

Zápatí

Založeno na FluxBB | CZ a SK