#1 2010-12-03 21:41:25

Lkopo
Podpora
Registrován: 2010-02-12
Příspěvky: 1,916
Web

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Tak rád by som to chcel zrozumiteľne a podrobne vysvetliť ako na to. Takže máme doménu napr. okna-endora.hys.cz (nič lepšie ma nenapadlo smile ) a chceli by sme ju dať na doménu okna-endora.sk. Isteže ak máme nejaký obsah v databáze, nechceme ho znova písať, ale nechať pôvodný. Preto s databázou nič nerobíme!

Ak náhodou nemáme registrovanú doménu a je voľná, registrujeme si ju u registrátora, ktorý nám vyhovuje. Vypíšem zopár registrátorov, ktorí majú dobré ceny:

 • WebSupport.sk

 • Kvapem.cz

 • Active24.cz

 • forpsi.com

 • ATĎ...

Potom ak máme doménu registrovanú, presmerujeme si ju na endore, ako to je v tomto návode, ktorý napísal fackovec - <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://podpora.endora.cz/viewtopic.php?f=23&t=1321">viewtopic.php?f=23&t=1321</a><!-- l --> . Je tam to podrobne popísane, takže problémy by nastať nemali. Vo webadmine by sme si mali založiť novú doménu (v našom prípade to je doména 2 rádu - okna-endora.sk)

Ak máme všetko bez problémov hotové, teraz ideme na FTP. Pripojíme sa na FTP a pôjdeme na našu doménu 3 rádu. Vložíme tam súbor zip.php, ktorý ma nasledujúci obsah:

  <html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>ZIPovač</title><meta name="robots" content="noindex,nofollow" /><style>body { padding:2em; max-width:50em; font-family:"Trebuchet MS", "Geneva CE", lucida, sans-serif;}table {border-collapse:collapse;font-size:82%;}td, th {padding:5px;border:1px solid #ddd;}th {padding-right:10px;background-color:#eee;text-align:left; font-weight:bold;}thead th {background-color:#ddd;}a {color:inherit;}small {font-size:100%; color:#ccc; font-weight:normal;}table a {color:#000; text-decoration:underline; font-weight:bold;}table a:visited {font-weight:normal;}.messages {max-height:10em; overflow-y:auto;}.message.ok {color:green;}.message.error {color:red;}</style></head><body><h2><small>[<a href='./zip.php'>obnoviť</a>]</small></h2>
  <?php

   $action = $_POST[action]; $directory = $_POST[directory]; $zipfile = $_POST[zipfile];

    echo '<table><thead><tr><th> <th>Priečinok<th>Názov archívu<th> <tbody>';
    echo "<tr><th><form action='./zip.php' method='post'>"
      . " <td><input type='text' name='directory' value='.'>*"
      . " <td><input type='text' name='zipfile' value='".date("Y-m-d-H-i-s").".zip'>"
      . " <td><input type='hidden' name='action' value='start'><input type='submit' value='Zbaliť'></form>";
    echo '</table>';

  if ($action == "start") {

  $filenames = array();

  function browse($dir) {
  global $filenames;
    if ($handle = opendir($dir)) {
      while (false !== ($file = readdir($handle))) {
        if ($file != "." && $file != ".." && is_file($dir.'/'.$file)) {
          $filenames[] = $dir.'/'.$file;
        }
        else if ($file != "." && $file != ".." && is_dir($dir.'/'.$file)) {
          browse($dir.'/'.$file);
        }
      }
      closedir($handle);
    }
    return $filenames;
  }

  browse($directory);

  $zip = new ZipArchive();

  if ($zip->open($zipfile, ZIPARCHIVE::CREATE)!==TRUE) {
    exit("cannot open <$zipfile>\n");
  }

  ?><h2>Výsledky <small>(zbaľovania)</small></h2><?php
  echo '<ol class="messages">';
  foreach ($filenames as $filename) {
     echo "<li class='message ok'>Súbor <em><b>$filename</b></em> pridaný.";
    $zip->addFile($filename,$filename);
  }
  echo '</ol>';

  if (($zip->status == 0)&($zip->numFiles != 0)) echo "<p class='message ok'>Celkovo pridaných <em><b>" . $zip->numFiles . "</b></em> súborov v archíve <em><b>" . $zipfile . "</b></em>.</p>";
  else echo "<p class='message error'>Súbory sa nepodarilo zbaliť!</p>";
  $zip->close();

  }

  ?></body></html>

(kód od fackovec)

Ak sa Vám to náhodou nechce robiť, súbor si môžete stiahnuť v prílohe
Potom dajte do polia bodku (.), čím poviete systému, že chcete zabaliť všetko. Nakonec si daný súbor stiahneme.

1/2 už máme za sebou.

Teraz prejdime na doménu 2 rádu. Teraz uorbíme opak ZIPovania - unZIPovanie. Takže, otvoríme si znova náš obľúbený editor a vložíme doň nasledujúci kód. Súbor uložme ako unzip.php

  <html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>UnZIPovač</title><meta name="robots" content="noindex,nofollow" /><style>body { padding:2em; max-width:50em; font-family:"Trebuchet MS", "Geneva CE", lucida, sans-serif;}table {border-collapse:collapse;font-size:82%;}td, th {padding:5px;border:1px solid #ddd;}th {padding-right:10px;background-color:#eee;text-align:left; font-weight:bold;}thead th {background-color:#ddd;}a {color:inherit;}small {font-size:100%; color:#ccc; font-weight:normal;}table a {color:#000; text-decoration:underline; font-weight:bold;}table a:visited {font-weight:normal;}.messages {max-height:10em; overflow-y:auto;}.message.ok {color:green;}.message.error {color:red;}</style></head><body><?php $writable = (is_writable('.')); ?><h2><small>[<a href='./unzip.php'>obnoviť</a>]</small> Dostupné zip súbory <small>(v priečinku - <span class="message <?php echo ($writable) ? 'ok' : 'error' ?>"><?php echo ($writable) ? 'je' : 'nie je' ?> zapisovateľný</span>)</small>:</h2><?php
  $file_list = array();
  if ($handler = opendir(dirname(__FILE__))) {
    $i = 0;
    while (false !== ($filename = readdir($handler))) {
     if (!is_dir($filename) AND 'zip' == substr($filename, -3, 3)) {
       $file_list[$i]['name'] = $filename;
       $file_list[$i]['time'] = date('r',fileCTime($filename));
       $file_list[$i]['size'] = round(fileSize($filename)/(1024*1024),2) . ' MB';
       $i++;
     }
    }
    closedir($handler);
  }
  if (!count($file_list)) { ?><p>Žiadne súbory k rozbaleniu!</p><?php
  } else {
    echo '<table><thead><tr><th>Názov<th>Veľkosť<th>Čas (vytvorenia)<th> <tbody>';
    
    foreach ($file_list as $file) {
     echo "<tr><th>$file[name]"
       . " <td> $file[size]"
       . " <td> $file[time]"
       . " <td> <form action='./unzip.php' method='post'><input type='hidden' name='unpack' value='$file[name]'><input type='submit' value='Rozbaliť'></form>";
    }
    echo '</table>';
  }
  if (isset($_POST['unpack'])) {
    $file = $_POST['unpack']; ?><h2>Výsledky <small>(rozbaľovanie <?php echo $file; ?>)</small></h2><?php
    if (!is_file($file)) { ?><p class="message error">Súbor <em><b><?php echo $file ?></b></em> sa nenašiel.</p><?php
    } elseif (unzip($file)) { ?><p class="message ok">Súbor <em><b><?php echo $file ?></b></em> rozbalený.</p><?php
    } else { ?><p class="message error">Rozbaľovanie súboru <em><b><?php echo $file ?></b></em> zlyhalo.</p><?php
    }
  } ?></body></html><?php
  function unzip($src_file, $dest_dir=true, $create_zip_name_dir=true, $overwrite=true)
  {
    if(function_exists("zip_open")) {
     if(!is_resource(zip_open($src_file))) {
       $src_file=dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])."/".$src_file;
     }
     if (is_resource($zip = zip_open($src_file))) {     
       $splitter = ($create_zip_name_dir === true) ? "." : "/";
       if ($dest_dir === false)
        $dest_dir = substr($src_file, 0, strrpos($src_file, $splitter))."/";
       else
        $dest_dir = "";
       create_dirs($dest_dir);
       while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
       $pos_last_slash = strrpos(zip_entry_name($zip_entry), "/");  
       if ($pos_last_slash !== false) {
        create_dirs($dest_dir.substr(zip_entry_name($zip_entry), 0, $pos_last_slash+1));
       }
       if (zip_entry_open($zip,$zip_entry,"r")) {
        $file_name = $dest_dir.zip_entry_name($zip_entry);
        if ($overwrite === true || $overwrite === false && !is_file($file_name)) {
          $fstream = zip_entry_read($zip_entry, zip_entry_filesize($zip_entry));
          if(!is_dir($file_name))     
          file_put_contents($file_name, $fstream );
          if(file_exists($file_name)) {
           chmod($file_name, 0777);
           $results[] = array($file_name, true);
          }
          else {
           $results[] = array($file_name, false);
          }
        }
        zip_entry_close($zip_entry);
       }  
       }
       zip_close($zip);
       echo '<ol class="messages">';
       foreach ($results as $r) {
        $msg_type = ($r[1]) ? 'ok' : 'error';
        $msg = ($r[1]) ? 'Úspešné' : 'Neúspešné';
        echo "<li class='message $msg_type'><em>$msg</em> - <a href='$r[0]'>$r[0]</a>";
       }
       echo '</ol>';
       if ($msg_type == 'ok') return true; else return false;
     }
     else {
       return false;
     }
     return true;
    }
    else
    {
     if(version_compare(phpversion(), "5.2.0", "<"))
     $infoVersion="(PHP 5.2.0 alebo vyššiu)";
     echo "Je potrebné nainštalovať/povoliť php_zip.dll rozšírenie $infoVersion";
    }
  }
  function create_dirs($path)
  {
    if (!is_dir($path)) {
     $directory_path = "";
     $directories = explode("/",$path);
     array_pop($directories);

     foreach($directories as $directory) {
       $directory_path .= $directory."/";
       if (!is_dir($directory_path)) {
        mkdir($directory_path);
        chmod($directory_path, 0777);
       }
     }
    }
  }
  ?>

(kód od fackovec)

Ak sa vám nechce znova písať toto celé, stiahnite si daný súbor v prílohe.

Odpojíme sa od FTP domény 3 rádu a pripojíme sa na našu novú doménu (tí, ktorí maju oba doménu na jednom účte, stačí ak sa vrátia na koreň FTP - výpis URL domén). Súbor unzip.php nahrajeme na FTP, ale momentálne nemáme, čo rozbaľovať. Takže, súbor, ktorý nám zip.php vygeneroval nahrajeme na FTP a dáme rozbaliť. Keďže sme do databázy nezasahovali, konfiguračný súbor obsahuje pôvodné údaje a tie nás pripoja na databázu.

To by bolo všetko, lenže niektoré CMS-ká majú aj v nastaveniach pôvodnú doménu a tú treba zmeniť, pretože vás to bude odkazovať na doménu 3 rádu. Povieme si to presnejšie u týchto CMS-iek:

Wordpress:
Administrácia -> Nastavenia -> Všeobecné (adresa Wordpresu; adresa webu)

Sunlight:
Administrace -> Nastavení systému (Adresa stránek)

PHP-fusion
Administrace -> Administrace systému -> Hlavní (URL stránky)

Webspell
Administration -> Settings (Homepage URL)

phpBB
Administrace -> Obecné -> Konfigurace serveru -> Server (Název domény)

Všeobecne to je Administrácia -> Nastavenie


A teraz moja menšia SEO rada. Ak náhodou Google už vie o doméne 3 rádu, tak by som vytvoril nový index.php v starej doméne s týmto obsahom:

<?php

header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
header( "Location: http://www.okna-endora.sk" );

?>

týmto vlastne poviete, že stránka bola navždy presunutá na novú doménu. Pravdaže namiesto http://www.okna-endora.sk dáte vašu doménu.

Upravil Lkopo (2014-02-16 20:02:12)


Portfólio
E-mail: eduard(at)karpiel.sk

Offline

#2 2011-06-22 11:28:12

bech
Endora uživatel
Registrován: 2011-01-25
Příspěvky: 17

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Moc dík, snad se mi to podaří.
Ale ty odkazy na staré stránky fungovat nebudou, co? Nebo ano? Konkrétně máme stávající(staré) stránky na našem serveru na doméně http://www.gymvla.cz. Nové stránky dělám ve wordpressu a jsou na http://www.bech.g6.cz/. Z nich vedou odkazy na http://www.gymvla.cz. A ty asi po přesměrování domény fungovat nebudou, co?
Dík za odpověď.

Offline

#3 2011-06-22 14:29:13

Lkopo
Podpora
Registrován: 2010-02-12
Příspěvky: 1,916
Web

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Ak máš namysli odkazy na sekcie, a používaš CMS systém, problém byť nemá, pretože to buď dopĺňa cez NAZOV_STRANKY/o-mne/

a NAZOV_STRANKY si nastavíš v administrácii, viď v návode

alebo iba /o-mne , kde nastavovať netreba nič ...


Portfólio
E-mail: eduard(at)karpiel.sk

Offline

#4 2011-06-23 14:18:22

bech
Endora uživatel
Registrován: 2011-01-25
Příspěvky: 17

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Mám na mysli např. odkazy na stažení souboru nebo na školní poštovní schránky: </a><strong><u><a href="https://mail.gymvla.cz">ŠKOLNÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY</a> - schránky máme fyzicky umístěné na našem serveru a ten už po přesměrování domény nebude mít adresu http://www.gymvla.cz, tak jak to pak může fungovat?
Dík wink

Offline

#5 2011-06-23 21:12:40

Lkopo
Podpora
Registrován: 2010-02-12
Příspěvky: 1,916
Web

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Keď si využíval google apps na danej doméne a už neexistuje tak na doméne 3 rádu u endory to nepôjde.


Portfólio
E-mail: eduard(at)karpiel.sk

Offline

#6 2011-07-18 13:45:04

bech
Endora uživatel
Registrován: 2011-01-25
Příspěvky: 17

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Máme webovky na této doméně (informace z whois), na ni chci přesměrovat podle vašeho postupu ty současné na endoře. Je třeba provézt nějakou změnu ?
Prosím odpověď po lopatě. Dík. smile

domain: gymvla.cz
registrant: SB:MD1599-RIPE_XX
admin-c: MD1599-RIPE
nsset: NSS:MD1599-RIPE_XX:1
registrar: REG-IGNUM
status: paid and in zone
registered: 13.10.1998 02:00:00
changed: 23.02.2005 10:05:00
expire: 29.10.2011

contact: SB:MD1599-RIPE_XX
org: Gymnazium Vlasim
name: Gymnazium Vlasim
address: Brezinska 1702
address: Vlasim
address: 258 01
address: CZ
e-mail: gymvla (zavináč) vlasim-net.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 10.08.2001 22:13:00

contact: MD1599-RIPE
name: Marie Dolezalova
address: CZ
phone: +420 30344973
fax-no: +420 30344972
e-mail: gymvla (zavináč) vlasim-net.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 10.08.2001 22:13:00

nsset: NSS:MD1599-RIPE_XX:1
nserver: ns1.ignum.com
nserver: ns2.ignum.cz
tech-c: SB:MD1599-RIPE_XX
tech-c: MD1599-RIPE
registrar: REG-IGNUM
created: 01.10.2007 02:00:00

Offline

#7 2011-07-18 16:16:56

JF
Endora rádce
Místo: ....nice u Plzně
Registrován: 2010-06-22
Příspěvky: 11,908

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Prv nasmerovať doménu na endoru najlepšie zmenou DNS.


Ján Fačkovec - Endora.cz by Webglobe
Email, Web, Webadmin, Webmail, Nápověda, Ceník

Offline

#8 2011-10-17 20:25:34

boban40
Endora uživatel
Registrován: 2011-03-30
Příspěvky: 5

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Pardon, jsem zacatecnik.. nahral jsem pres FTP soubor zip.php a pak dale pisete, ze staci dat tecku, aby se me vse zabalilo... nepochopil jsem kde mam dat tecku.. mohl by me to prosim nekdo polopate vysvetlit? Predem diky

Offline

#9 2011-10-17 22:14:57

Lkopo
Podpora
Registrován: 2010-02-12
Příspěvky: 1,916
Web

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Keď spustíš súbor zip.php cez URL tak máš tam textové pole a tam by mala byť automaticky bodka. Ak nie, tak len dopísať.


Portfólio
E-mail: eduard(at)karpiel.sk

Offline

#10 2011-11-16 15:17:30

petascze
Člen
Registrován: 2011-02-19
Příspěvky: 6

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Přesunul jsem to, ale po přesunu když přidám na jeden z těch 2 webů něco (text atd.), tak se mi to dá na oba. Chtěl bych lidi upozornit, že se web přesunul, jenže se všechno umístí na oba.. Nevíte jak na to ? A taky by mě ještě zajímalo, kdy začne působit ten seo kód, na starém webu jsem měl PR 2 a teď nic..

Offline

#11 2011-11-16 16:31:26

Lkopo
Podpora
Registrován: 2010-02-12
Příspěvky: 1,916
Web

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Áno, kedže zrejme sa dáta ukladajú do rovnakej DB ako ma ten predchadzajúci web ...


Portfólio
E-mail: eduard(at)karpiel.sk

Offline

#12 2011-11-16 17:43:43

petascze
Člen
Registrován: 2011-02-19
Příspěvky: 6

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

A s tím SEO ? Je jisté, že se to zvýší automaticky když hodím do indexu ten kód ? Za jak dlouho by to tak mohlo být ?

Offline

#13 2011-11-16 21:16:46

Lkopo
Podpora
Registrován: 2010-02-12
Příspěvky: 1,916
Web

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Tym kodom poviete prehliadacu, ze web ma novu adresu


Portfólio
E-mail: eduard(at)karpiel.sk

Offline

#14 2011-11-16 22:04:32

petascze
Člen
Registrován: 2011-02-19
Příspěvky: 6

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

To jsem si přečetl, ale co to udělá v praxi ? Zpětné odkazy se mi automaticky přesměrují a zástane mi pagerank ? Nebo to pouze přesměruje stránku vždy když zadám starou adresu ?

Offline

#15 2011-11-16 22:37:38

Lkopo
Podpora
Registrován: 2010-02-12
Příspěvky: 1,916
Web

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Bez tejto možnosti ako som ti povedal, by vyhľadávací bot stále indexoval tú starú stránku a novú stránku by mohol brať ako "dublikát". Preto je táto vec dôležitá. Hlavíčka 301 znamená -> trvalo premiestnené, takže budúci krát už sleduje novú adresu ...
+ taktiež nie je od veci dáť o tom info cez webmaster tools


Portfólio
E-mail: eduard(at)karpiel.sk

Offline

#16 2011-12-01 23:37:47

nocapsakul
Člen
Registrován: 2011-11-27
Příspěvky: 12

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Můžu se zeptat,když smažu svojí původní doménu,smaže se celý obsah?Nebo bude to duplicitní umístění stále funkční?Díky

Offline

#17 2011-12-02 13:33:00

JF
Endora rádce
Místo: ....nice u Plzně
Registrován: 2010-06-22
Příspěvky: 11,908

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

ak vymažeš doménu z webadminu vymaže sa i obsah FTP danej domény


Ján Fačkovec - Endora.cz by Webglobe
Email, Web, Webadmin, Webmail, Nápověda, Ceník

Offline

#18 2011-12-02 13:45:03

nocapsakul
Člen
Registrován: 2011-11-27
Příspěvky: 12

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Samozřejmě.Ale dejme tomu že jsem tento postup vyzkoušel na dvou doménách které mám na endoře.Jde mi o to,když jednu z nich smažu,jestli ta druhá zůstane stále funkční,když používají stejnou databázi.

Offline

#19 2011-12-02 14:21:01

admin
Administrátor
Registrován: 2009-05-15
Příspěvky: 4,294

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Databaze je vazana k uctu ne k domene - tj ano

Offline

#20 2011-12-08 22:51:46

nocapsakul
Člen
Registrován: 2011-11-27
Příspěvky: 12

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Rád bych se zeptal,mám web a doménu na web4u.cz.Doménu jsem si přidal do webadminu a chtěl bych na ní vybudovat web a pak z web4u.cz přesměrovat doménu na endoru.cz.Jenže prvně musím vytvořit web na endoře.A problém je že zadám.mojedomena.cz.srv5.endora.cz a naběhne mi to znovu na endoru.Přes ftp jsem nahrál jen zkušební index.htm.
Poradíte jak to zprovoznit?

Offline

#21 2011-12-09 18:55:33

JF
Endora rádce
Místo: ....nice u Plzně
Registrován: 2010-06-22
Příspěvky: 11,908

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

čo tak napísať presný názov tvojej domény 2 rádu?


Ján Fačkovec - Endora.cz by Webglobe
Email, Web, Webadmin, Webmail, Nápověda, Ceník

Offline

#22 2011-12-10 11:52:30

nocapsakul
Člen
Registrován: 2011-11-27
Příspěvky: 12

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Jasně.Je to kniharstvi-pacon.cz
tudíž se chci připojit na doménu kniharstvi-pacon.cz.srv5.endora.cz.

Offline

#23 2011-12-10 19:51:10

JF
Endora rádce
Místo: ....nice u Plzně
Registrován: 2010-06-22
Příspěvky: 11,908

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

Dočasná adresa je http://kniharstvi-pacon.cz.srv51.endora.cz/ a inak nechápem prečo si doménu nenasmeruješ priamo, žeby nieje tvoja keď na nej sú nastavené DNS na web4u.cz?


Ján Fačkovec - Endora.cz by Webglobe
Email, Web, Webadmin, Webmail, Nápověda, Ceník

Offline

#24 2011-12-10 22:50:33

nocapsakul
Člen
Registrován: 2011-11-27
Příspěvky: 12

Re: Ako previesť obsah z domény 3. rádu na doménu 2. rádu.

No já na tu doménu první nahraju joomlu a pak to přesměruji.Doménu samozřejmě vlastním.
Mimochodem děkuji,už to funguje.Celou dobu jsem si myslel že jsem na serveru 5.

Offline

Zápatí

Založeno na FluxBB | CZ a SK