#1 2017-04-04 22:59:17

orlcz
Endora uživatel
Registrován: 1970-01-01
Příspěvky: 9

Pimcore

Je možné zde tento redakční systém provozovat?

Máte někdo zkušenosti s instalací nebo přesunem CMS Pimcore na Endoru?
Je možné zde tento redakční systém provozovat?
pokouším se o to a nejde mi to. ani přesunout (problém při importu DB)
ani nainstalovat (error 500)

Tak se mi po několika úpravách htaccess podařilo nainstalovat ale neběží to správně.
při instalaci se mi zobrazila potřeba mít Composer. Je možné ho nějak zapnout či povolit?

Upravil orlcz (2017-04-05 06:27:19)

Offline

#2 2017-04-05 08:39:46

PetrAndel
Podpora
Registrován: 2015-07-27
Příspěvky: 519

Re: Pimcore

Dobrý den,

pokud chcete použít pro instalaci Composer, bude nutné si vytvořit potřebné prostředí např. lokálně na Vašem PC a poté pouze (již nainstalovaný) obsah překopírovat přes FTP.

Offline

#3 2017-04-05 10:35:30

orlcz
Endora uživatel
Registrován: 1970-01-01
Příspěvky: 9

Re: Pimcore

to jsem zkoušel, ale nepodařilo se mi v databázi importovat Pohledy. Po podařené instalaci se web nesprávně zobrazuje. Pokud tedy pimcore využívá Composer i pro provoz tak zde využívat nepujde?
Požadavkdy na pimcore:
Server Requirements
For production we highly recommend a *nix based system.
Webserver
Apache >= 2.2
mod_rewrite
.htaccess support (AllowOverride All)
Nginx
PHP >= 5.6
Both mod_php and FCGI (FPM) are supported.
HHVM should work quite well even though it's not tested.
Required Settings and Modules & Extensions
memory_limit >= 128M
upload_max_filesize and post_max_size >= 100M (depending on your data)
pdo_mysql or mysqli
iconv
dom
simplexml
gd
exif
file_info
mbstring
zlib
zip
bz2
openssl
opcache
CLI SAPI (for Cron Jobs)
Composer (added to $PATH)
Recommended Modules & Extensions
imagick (if not installed gd is used instead, but with less supported image types)
curl (required if Google APIs are used)
phpredis (recommended cache backend adapter)
MySQL / MariaDB >= 5.5.3
Features
InnoDB / XtraDB storage engine
MyISAM storage engine (only if InnoDB full-text indexes are not supported)
MEMORY storage engine
Permissions
All permissions on database level, specifically:
Select, Insert, Update, Delete table data
Create tables
Drop tables
Alter tables
Manage indexes
Create temp-tables
Lock tables
Execute
Create view
Show view
Additional Server Software
FFMPEG (>= 3)
Ghostscript (>= 9.16)
LibreOffice (>= 4.3)
wkhtmltoimage / wkhtmltopdf (>= 0.12)
xvfb
html2text (mbayer)
timeout (GNU core utils)
pdftotext (poppler utils)
inkscape
zopflipng
pngcrush
jpegoptim
pngout
advpng
cjpeg (MozJPEG)
exiftool

Offline

#4 2017-04-05 16:18:22

PetrAndel
Podpora
Registrován: 2015-07-27
Příspěvky: 519

Re: Pimcore

Zkontrolujte prosím, zda importujete pohledy s tím uživatelem, u kterého máte nastavená navýšená práva.

Předpokládám že Composer pro samotný běh webu nebude aplikace využívat, nanejvýš pro updaty.

Výše zmíněné binární programy (na konci seznamu) však nelze na serveru spouštět.

Offline

#5 2017-04-05 16:26:48

orlcz
Endora uživatel
Registrován: 1970-01-01
Příspěvky: 9

Re: Pimcore

Ještě to zkusím zde je instalační kontrola:  1

Offline

#6 2017-04-05 16:31:18

orlcz
Endora uživatel
Registrován: 1970-01-01
Příspěvky: 9

Re: Pimcore

nezobrazuje se správně

Upravil orlcz (2017-04-06 16:19:23)

Offline

#7 2017-04-05 19:28:08

orlcz
Endora uživatel
Registrován: 1970-01-01
Příspěvky: 9

Re: Pimcore

Asi bude chyba v databázi v kompatibilitě, na virtuálním prostředí v počítači mi běží při stejných podmínkách, akorát mám jiný verze mysql a phpadmina, composer taky nemám.

nevíte někdo jak to vyřešit?


1

Upravil orlcz (2017-04-05 19:29:18)

Offline

#8 2017-04-06 14:12:22

PetrAndel
Podpora
Registrován: 2015-07-27
Příspěvky: 519

Re: Pimcore

Odkazované obrázky se nezobrazují.

Zkusím tedy další možnost od boku - je možné, že CMS vyžaduje InnoDB druh databáze, nikoliv MyISAM, v tom případě by bylo potřeba vytvořit příslušnou databázi v administraci jako InnoDB a připojovat se na innodb.endora.cz

Offline

#9 2017-04-06 16:35:13

orlcz
Endora uživatel
Registrován: 1970-01-01
Příspěvky: 9

Re: Pimcore

obrázky hned opravim, ze zálohy jsem obnovil starý web tak se to smazalo.
Na MyISAM nelze instalaci ani začít, to napíše chybu hned. Dostal jsem se až tak daleko, že jsem našel, že chyba se vyskytuje v komunikaci databáze s ZendFramework. Už ale přesně danou chybu nemůžu najít. web pro testování jsem přesunul sem: http://simulators.funsite.cz

Offline

#10 2017-04-06 16:41:12

orlcz
Endora uživatel
Registrován: 1970-01-01
Příspěvky: 9

Re: Pimcore

A ještě nevim přoč nefunguje s originálním .htaccess
ale musim ho smazat aby fungoval web bez chyby 500

Originální .htaccess


# mime types
AddType video/mp4 .mp4
AddType video/webm .webm
AddType image/jpeg .pjpeg

Options +SymLinksIfOwnerMatch

# Use UTF-8 encoding for anything served text/plain or text/html
AddDefaultCharset utf-8

# rewrites
RewriteEngine On

RewriteBase /

<IfModule mod_status.c>
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(fpm|server)-(info|status|ping)
    RewriteRule . - [L]
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
    <FilesMatch "\.(jpe?g|png)$">
        Header always unset X-Content-Type-Options
    </FilesMatch>
</IfModule>

# ASSETS: check if request method is GET (because of WebDAV) and if the requested file (asset) exists on the filesystem, if both match, deliver the asset directly
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(GET|HEAD)
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/website/var/assets%{REQUEST_URI} -f
RewriteRule ^(.*)$ /website/var/assets%{REQUEST_URI} [PT,L]

# cache-buster rule for scripts & stylesheets embedded using view helpers
RewriteRule ^cache-buster\-[\d]+/(.*) $1 [PT,L]

# allow access to plugin-data and core assets
RewriteRule ^plugins/.*/static.* - [PT,L]
RewriteRule ^.*modules/.*/static.* - [PT,L]
RewriteRule ^pimcore/static.* - [PT,L]

# forbid the direct access to pimcore-internal data (eg. config-files, ...)
RewriteRule ^website/var/(?!tmp|assets|areas) / [F,L]
RewriteRule ^plugins/.*$ / [F,L]
RewriteRule ^pimcore/.*$ / [F,L]

# restrict access to dotfiles
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule /\.|^\.(?!well-known/) - [F,L]

# restrict access to potentially sensitive directories and files
RewriteRule ^(vendor|tests|node_modules|phing|docs)/.*$ / [F,L]
RewriteRule ^(bower|package|composer|gulpfile|readme)\. / [NC,F,L]

# basic zend-framework setup see: http://framework.zend.com/manual/en/zen … oller.html
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]##########################################
### OPTIONAL PERFORMANCE OPTIMIZATIONS ###
##########################################

<IfModule mod_deflate.c>
    # Force compression for mangled headers.
    # http://developer.yahoo.com/blogs/ydn/po … d-gzipping
    <IfModule mod_setenvif.c>
        <IfModule mod_headers.c>
            SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding
            RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding
        </IfModule>
    </IfModule>

    # Compress all output labeled with one of the following MIME-types
    # (for Apache versions below 2.3.7, you don't need to enable `mod_filter`
    #  and can remove the `<IfModule mod_filter.c>` and `</IfModule>` lines
    #  as `AddOutputFilterByType` is still in the core directives).
    <IfModule mod_filter.c>
        AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml application/javascript application/json \
            application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/rss+xml \
            application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml \
            application/xml font/opentype image/svg+xml image/x-icon \
            text/css text/html text/plain text/x-component text/xml text/javascript
    </IfModule>
</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive on
    ExpiresDefault "access plus 1 week"

    # specific overrides
    #ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
</IfModule>

<IfModule pagespeed_module>
    # pimcore mod_pagespeed integration
    # pimcore automatically disables mod_pagespeed in the following situations: debug-mode on, /admin, preview, editmode, ...
    # if you want to disable pagespeed for specific actions in pimcore you can use $this->disableBrowserCache() in your action
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(mod_)?pagespeed_(statistics|message|console|beacon|admin|global_admin)
    RewriteRule . - [L]

    ModPagespeed Off
    AddOutputFilterByType MOD_PAGESPEED_OUTPUT_FILTER text/html
    ModPagespeedModifyCachingHeaders off
    ModPagespeedRewriteLevel PassThrough
    # low risk filters
    ModPagespeedEnableFilters remove_comments,recompress_images
    # low and moderate filters, recommended filters, but can cause problems
    ModPagespeedEnableFilters lazyload_images,extend_cache_images,inline_preview_images,sprite_images
    ModPagespeedEnableFilters combine_css,rewrite_css,move_css_to_head,flatten_css_imports,extend_cache_css,prioritize_critical_css
    ModPagespeedEnableFilters extend_cache_scripts,combine_javascript,canonicalize_javascript_libraries,rewrite_javascript
    # high risk
    #ModPagespeedEnableFilters defer_javascript,local_storage_cache
</IfModule>

Offline

Zápatí

Založeno na FluxBB | CZ a SK