#1 Re: Problémy s FTP » WinSCP problém s nahrávanímm väčších projektov » 2013-05-15 20:25:27

Jednak sa súbory prestanú kopírovať po dlhšej odozve klient pokúsi obnoviť spojenie, následne kopírovanie ešte chvíľu pokračuje , a potom dostávam chybové hlášky timeout detected

#2 Re: Problémy s FTP » WinSCP problém s nahrávanímm väčších projektov » 2013-05-14 23:46:19

Dobrý deň,
používam ftp klienkt WinSCP. Počas dlhších prenosov sa mi stáva že  po nahratí určitého počtu malých súborov nahrávanie "spadne" a nasledujúci čas padá po niekoľkých percentách pri pokusoch dokopírovať chýbajúce zložky. Dosť mi toto správanie prekáža kedže niekedy potrebujem nahrať kompletne novú verziu projektu ( čo niesú extra veľké objemy dát aj tak ) a vtedy robím kompletný reupload. Je toto spôsobené limitmy na servery? je Možné sa tomuto problému vyhnúť?

#3 Re: Náměty na inovace » JIRA » 2013-03-10 16:08:24

Dobrý deň,
v rámci vývoja aplikácie by sme radi sledovali náš workflow pomocou JIRA systému. Avšak je to Java aplikácia ktorá musí byť inštalovaná na server. Chcem sa preto spýtať aké sú naše možnosti.

#4 Re: Návody a postupy » Zend Framework » 2012-08-14 14:48:10

Zdravím,
vedel by mi niekto poradiť ako použiť na endore zend framework tak aby bola dodržaná odporúčaná Zendovská štruktúra priečinkov, a pritom bola aplikácia na url http://www.thenightmare.6f.sk/game/ ? Za radu dakujem

#7 Re: Ostatní problémy » Obsah nedodán » 2012-06-26 16:48:18

Zdravím,
momentálne pracujem na webe ktorý mám pracovne umiestnení na adrese

www.testwordpress.6f.sk

avšak dnes som si všimol že mi hlási obsah nedodán. Pričom keď sa pozriem na ftp všetko tam je - a takisto súbor index.php

odstávka má byť myslím až zajtra, a druhá doména ktorú mám na účte mi funguje.

#8 Re: Ostatní problémy » Jeden malý problém » 2012-06-18 10:18:32

Ďakujem už to funguje...aj ked nechápem ako som si to nemohol nevšimnúť  lol

#9 Re: Ostatní problémy » Jeden malý problém » 2012-06-17 16:57:05

<?php
include("db.php");
require 'CaptchasDotNet.php';
$con = mysql_connect($db_server, 'registracia', $db_pass);
           if (!$con) {
           echo "Chyba:".mysql_error();
           }
           $db_select = mysql_select_db("nepotrvrdeny");

// See query.php for documentation

$captchas = new CaptchasDotNet ('thenightmare', 'lT3So7jfrcN9rikFEdRP2EFr2NeIzpcUGpp1wMm5',
                'captcha','3600',
                'abcdefghkmnopqrstuvwxyz','6',
                '240','80','000088');

$password     = mysql_real_escape_string($_POST['password']);
$random_string  = mysql_real_escape_string($_POST['random']);
$login     = mysql_real_escape_string($_POST['login']);
$heslo     = mysql_real_escape_string($_POST['heslo']);
$heslo_check  = mysql_real_escape_string($_POST['heslo2']);
$email     = mysql_real_escape_string($_POST['mail']);
$email_check  = mysql_real_escape_string($_POST['mail_check']);
$vek     = mysql_real_escape_string($_POST['vek']);
$podmienky   = mysql_real_escape_string($_POST['podmienky']);
?>

<html>
 <head>
 <title>The Nightmare</title>

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="sk">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="keywords" content="">

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/design-a/design.css">
 <script language="Javascript">
    image1=new Image
    image1.src="forumlink_a.gif"
    image2=new Image
    image2.src="forumlink_b.gif"
  </script>
 </head>

 <body>
  <div id="menu_top">
  <?php
  
  include("top_menu.html");
  ?>
  </div>
  <div id="main">
  <div class="head"><h1>Registrácia hráčskeho profilu</h1></div>
  <p>
  <?php
  $return_skript = '<script type="text/javascript" language="JavaScript1.1">
   <!--
   setTimeout(function() {location.replace("register.php");},1250);
    
   //-->
  </script>';
 // Check the random string to be valid and return an error message
 // otherwise.
 if (!$captchas->validate ($random_string))
 {
  echo 'Session key (random) neexistuje vrátťe sa a znova načítajte formulár.<br/>';
  echo $return_skript;
  
 }
 // Check, that the right CAPTCHA password has been entered and
 // return an error message otherwise.
 elseif (!$captchas->verify ($password))
 {
  echo 'Nesprávne opísaný CAPTCHA kód!';
  echo $return_skript;
 }
 // Return a success message
 else
 
 {
  if ($login=='' OR $heslo=='' OR $heslo_check='' OR $email=='' OR $email_check=='' OR $podmienky=='') {
  echo 'Všetky polia označené * musia byť vyplnené!!!';
  echo $return_skript;
  }
  
  else {
  $porovnanie = strcmp($heslo, $heslo_check);
  echo $heslo." ".$heslo_check;
  echo $porovnanie;
    if ($porovnanie != 0) {
    echo "Heslá sa nezhodujú!";
    echo $return_skript;
    //TO DO: Skontrolovať podmienku
    }
    else {
       $heslo = MD5($heslo);
       $mail_dlzka = strlen($email);
       for ($i=0; $i < $mail_dlzka; $i++) {
       if ($email[$i]=="@") {
       $overenie++;
       }
       if ($overenie == 1 AND $email[$i]==".") {
         $overenie++;
       }
       }
         if ($overenie<2) {
         echo "E-mail nemá správny formát!";
         echo $return_skript;
         }
         else {
         if ($mail != $mail_check) {
         echo "E-maily sa nezhodujú!";
         echo $return_skript;
         }
         else {
         $sid = MD5(rand(1,300));
           
           if (!$db_select) {
           echo "Chyba:".mysql_error();
           }
           else {
			

           $overenie1 = mysql_query("SELECT * FROM nepotvrdeny WHERE meno='".$login."'");
           while($row = mysql_fetch_array($overenie1))
           {
            $je_to_nakkt = $row['login'];
            }
            $overenie1_1 = mysql_query("SELECT * FROM nepotvrdeny WHERE email='".$email."'");
           while($row = mysql_fetch_array($overenie1))
           {
            $ojebava = $row['mail'];
            }
            
            $db_select = mysql_select_db("logins");
           if (!$db_select) {
           echo "Chyba:".mysql_error();
           }
           $overenie2 = mysql_query("SELECT * FROM uzivatelia WHERE login='".$login."'");
           while($row = mysql_fetch_array($overenie2))
           {
            $je_to_nakkt = $row['login'];
           }
           $overenie2_2 = mysql_query("SELECT * FROM uzivatelia WHERE email='".$email."'");
           echo mysql_error();
           while($row = mysql_fetch_array($overenie2_2))
           {
            $ojebava = $row['id'];
           }
           if (!empty($je_to_nakkt)) {
            echo "Zadané užívatelské meno už existuje";
            echo $return_skript;
           }
           elseif (!empty($ojebava)) {
            echo "Zadaný e-mail už bol pri registrácii použitý";
            echo $return_skript;
           }
           
           else {
           $db_select = mysql_select_db("nepotrvrdeny");
           if (!$db_select) {
           echo "Chyba:".mysql_error();
           }
           $query = mysql_query("INSERT INTO nepotvrdeny SET meno='".$login."', heslo='".$heslo."', email='".$email."', vek='".$vek."',sid='".$sid."'");
           if (!$query) {
           echo "Chyba:".mysql_error();
           }
           else {
            
$envelope["from"] = "registracia@thenightmare.6f.sk";
$msgpart["type"] = TYPETEXT; $msgpart["subtype"] = "plain";
$stranka = ' 
 
   Aktivacia registracie 
  Dakujeme ze ste sa registrovali na The nightmare. Registracia vsak este nie je uplna a je potrebne kliknut na nasledujuci odkaz: 
  http://www.thenightmare.6f.sk/game/auth/new_user.php?login='.$login.'&sid='.$sid;
$msgpart["contents.data"] = $stranka;
$msgbody[1] = $msgpart;
$message = imap_mail_compose($envelope, $msgbody);
list($msgheader,$msgbody)=split("\r\n\r\n",$message, 2);
$subject = "Aktivacia registracie";
$to = $email;
$result=imap_mail($to,$subject,$msgbody,$msgheader);
if (!$result)  {
echo "Chyba pri registrácii, skúste to neskôr";
}

 else {
 echo 'Registrácia prebehla úspešne. Na Vašu e-mailovú adresu bol zaslaný potvrdzujúci e-mail. Aktiváciu je potrebné vykonať do 0:00 inak bude zmazaná.';
 }
 }
           }
            }
            mysql_close();
            }
           
         }
    }
    
  } 
 }
 
?>
  </p>
  </div>
  
 
  <div id="ad"><endora></div>
 </body>
</html>

#10 Re: Ostatní problémy » Jeden malý problém » 2012-06-13 07:44:41

čo sa týka zabezpečenia: web je zatial vo vývoji, takže som zabezpečenie zatial neriešil - prvoradá je pre mna funkcia potom možno rozširovať aj zabezpečenie :-). Otvorený text je tam kvôli tomu že som hľadal chybu pri porovnávaní hesiel som dostával zakaždým false - preto som zmenil password na text - samozrejme že potom to prehodím naspäť na password. do heslo2 vôbec nezasahujem. Na to že táto premenná neobsahuje žiadnu hodnotu som prišiel tým že som si ju po priradení hodnoty z formuláru vypísal.

#11 Re: Ostatní problémy » Jeden malý problém » 2012-06-12 19:09:00

Zdravím,

mám jeden dosť zaujímavý problém. Mám na svojom webe

thenightmare.6f.sk/design-a/register.php

registráciu užívateľa. na registráciu používam klasický formulár.

 <form name="register" action="register_s.php" method="POST"><table>
   <tr><td>Meno*:</td><td><input type="text" name="login" size="12" ></td></tr>
   <tr><td>Heslo*:</td><td><input type="text" name="heslo" size="12" ></td></tr>
   <tr><td>Overiť heslo*:</td><td><input type="text" name="heslo2" size="12" ></td></tr>
   <tr><td>E-mail*:</td><td><input type="text" name="mail" size="12" ></td></tr>
   <tr><td>Overiť E-mail*:</td><td><input type="text" name="mail_check" size="12" ></td></tr>
   <tr><td>Vek:</td><td><input type="text" name="vek" size="12" ></td></tr>
   
   <tr>
    <td>
     <input type="hidden" name="random" value="<?= $captchas->random () ?>" />
      
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     CAPTCHA*:
    </td>
    <td>
     <input name="password" size="6" />
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
    </td>
    <td>
     <?= $captchas->image () ?> <a href="javascript:captchas_image_reload('captchas.net')">Znovu načítaj captcha</a>
     <br>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
    </td>
    <td>
     <input type="checkbox" name="podmienky" value="1" />  Súhlasím s <a href="podmienky.php"> podmienkami </a>*
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
    </td>
    <td>
     <input type="submit" value="Submit" />
    </td>
   </tr>
  
   
   </table>
   
   </form>

a dáta získavam nasledovne:

$password   = $_POST['password'];
$random_string = $_POST['random'];
$login = $_POST['login'];
$heslo = $_POST['heslo'];
$heslo_check = $_POST['heslo2'];
$email = $_POST['mail'];
$email_check = $_POST['mail_check'];
$vek = $_POST['vek'];
$podmienky=$_POST['podmienky'];

problém však je v tom že z inputu "heslo2" nezískam žiadne údaje. Niekoľkokrát som skontroloval názvy a už si fakt neviem rady  :evil:  :evil:

Vedel by mi tu niekto pomôcť?

#12 Re: Problémy s MySQL » Acces denied » 2012-06-09 19:40:18

Medzičasom som problém vyriešil dakujem však za ochotu.

#13 Re: Problémy s MySQL » Acces denied » 2012-06-09 16:05:39

Zdravím. Skript mi píše nasledujúcu chybu:

Chyba:Access denied for user 'registracia'@'88.86.12%' to database 'nepotvrdeny'

užívaťeľ registrácia však práva na prístup do db nepotvrdeny má.

$con = mysql_connect($db_server, 'registracia', $db_pass);
           if (!$con) {
           echo "Chyba:".mysql_error();
           }
           $db_select = mysql_select_db("nepotvrdeny");
           if (!$db_select) {
           echo "Chyba:".mysql_error();
           }

vedel by mi niekto poradiť kde chyba?

Zápatí

Založeno na FluxBB | CZ a SK