#2 Re: Ostatní problémy » [Vyřešeno] Nenačítá se některý obsah http://forgoten.4fan.cz » 2018-09-09 10:06:25

Například : http://forgoten.4fan.cz/css/app.css hlásí


Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@endora.cz to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

#3 Ostatní problémy » [Vyřešeno] Nenačítá se některý obsah http://forgoten.4fan.cz » 2018-09-09 10:04:20

forgoten4fancz
Odpovědi: 2

Nahrál jsem projekt na laravelu, ale z nějakého důvodu nemůžu přistoupit k obrázkům stylům atd..
Ani sám laravel nedokáže čít, pořád to háže internal server error.  Na lokálu i WZ to jde. Verze PHP je v pořádku, tak už nevím čím to je... http://forgoten.4fan.cz

Zápatí

Založeno na FluxBB | CZ a SK